Core Venture hjelper små bedrifter med å vokse

Core Venture hjelper vekstbedrifter innenfor teknologi-, media- og telekom med å komme seg videre. Vi bidrar med hands-on forretningsutvikling og finansiering av tidligfase-bedrifter. I tillegg til kompetanse og nettverk innenfor teknologi-, media- og telekom har vi tilgang til et nettverk av private investorer som investerer i denne type bedrifter.

Vi ønsker kontakt med bedrifter som har et sterkt lederteam, en attraktiv strategisk posisjon og selger til et attraktivt marked eller markedssegment innenfor TMT. Det er også ønskelig at Core-systemets verdibidrag er tydelig identifisert.

Vi ønsker også kontakt med business angels og private investorer som vil på innsiden av spennende vekstbedrifter.

Ta kontakt med Truls Unholt på truls (at) coregroup (dot) no for ytterligere informasjon.

Core Venture bygger portefølje av vekstselskaper

Core Venture går inn i ny fase der vi skal arbeide målrettet med nye vekstinitiativ.

Vi mener at dyp bransjekompetanse innen telekom-, media- og teknologisektoren koblet med et sterk gjennomføringsevne innen gitte fagområder,  er et viktig fundament for å lykkes med kapitaliseringsprosesser og vekstinitiativ for våre klienter og porteføljeselskaper.

Gjennom strukturelle initiativ, investornettverk og direkte egne investeringer har vi som målsetning å bygge en portefølje av Skandinaviske vekstselskaper.

Vårt nyeste samarbeid med svenske Entreprenörskapital er en viktig del av denne strategien. Se http://www.coreventure.no/finansiering/ for mer informasjon om dette.

Om Core Venture

Vi bidrar til å skape morgendagens vinnerbedrifter gjennom målrettede vekstinitiativer og internasjonalisering.
Les mer om oss ›

Et søsterselskap til Core group